Bilder

calculated world.colors

Die "Datenspuren" stehen unter dem Motto "Berechnete Welt". Grafik: nek0, Lizenz: CC by SA, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/

Die „Datenspuren“ stehen unter dem Motto „Berechnete Welt“. Grafik: nek0, Lizenz: CC by SA, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/